Lina Rydén Reynols och Martin S. Halldin kände att det saknades något för att göra litteraturscenen mer levande. Därför får Stockholm i vår sin egen litteraturmässa. 

Litteraturmässan. Foto: Hemsida.

Litteraturmässan. Foto: Hemsida.

Samtidigt som årets Bokmässa i Göteborg var igång gavs nyheten att Stockholm får sin egen Litteraturmässa i vår. Stockholms litteraturmässa hålls för första gången på Kulturhuset Stadsteatern den 15–16 april 2016. Tanken är att det ska bli en årligt återkommande mässa med litterärt fokus som kommer lyfta fram den mångfald av förlag som finns i Sverige. Mässan kommer att ha ett femtiotal utställare, samt programverksamhet på flera scener. Evenemanget invigs på kvällen fredagen den 15 april och fortsätter med utställare och framträdanden på lördagen den 16.

Stockholms litteraturmässa drivs som en oberoende ideell förening där intiativtagarna Lina Rydén Reynols och Martin S. Halldin visserligen är förlagsarbetare, men de poänterar själva på sin Facebook-sida att litteraturmässan inte på något sätt är kopplad till deras arbetsplatser.

Mer information om mässan finns att hittas på Stockholms Litteraturmässas Facebook-sida och hemsida.

Pin It on Pinterest

Share This