Serien finns i alla dess former, för unga som vuxna, från underhållningsserien till serieromanen (graphic novel). Den här veckan kommer Popmanis litteraturredaktion därför bjuda på en kavalkad på temat serier. Ni kommer att få läsa intervjuer, listor, krönikor och artiklar med både nya som gamla välbekanta serier och serieskapare. Men först lite kort om seriens historia.

Superman, omslaget till en utgåva 1939.Foto:SOTHEBY'S/AP/SCANPIX

Omslaget till en utgåva 1939 av Superman .Foto: SOTHEBY’S/AP/SCANPIX

En tecknad serie är en sekvens av bilder med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra. Det finns dock ingen accepterad definition av en serie, utan gränsen mellan olika bildformer är flytande. Seriens uppkomst är också omtvistad där vissa menar att den uppkom som en helt ny uttrycksform på 1890-talet, samtidigt som andra ser formen som en vidareutveckling av olika tidigare typer av bildberättelser. I Japan däremot har manga-serien drygt 1000 år gamla rötter, men mediets definitiva genombrott kom efter andra världskriget. Manga-serier säljs idag ofta i miljonupplagor.

Serier har en del i sitt ursprung i karikatyrteckningen och har därifrån utvecklat ett tydligt symbolspråk för att ange olika rörelser eller känslor. Traditionella serier kan ofta delas in i tre olika huvudgrupper: skämtserier, äventyrsserier och komiska äventyrsserier. Men idag är uppdelningen inte alls lika noggrann.

I USA har ”den första serien” ofta pekats ut att vara R.F. Outcaults skämtteckningar, där tecknaren experimenterade med pratbubblor och sekvensberättande och framför allt blev känd för sin karaktär ”The Yellow Kid” år 1895. I Sverige förekom bildberättelser på 1800-talet både i album och i skämttidningar. Den förste mest kände svenske serietecknaren hette Oskar Andersson och var särskilt aktuell runt sekelskiftet 1900. Blomstrande blev serien i Sverige runt 1920 då serien blev återkommande i veckopressen med t.ex. ”Kronblom” och ”91an Karlsson”. 1950 kom serietidningen till Sverige och blev en stor marknad för barn och ungdom. ”Comic strips” blev populära i amerikanska dagstidningar och in på 1900-talet blev de till en stående del av tidningarna. 1930-talet dominerades av skämtserier i den amerikanska pressen, men sedan kom också äventyr- och science-fiction-serien att bli stor. På 1930-talet tillkom också själva serietidningen där Stålmannen (Superman) blev genombrottsserien. Superhjältegenren har sedan dess varit den största i USA. Efter 1945 fick även andra serier stor popularitet, t.ex. kriminal-, skräck- och fabeldjursserien där ”Kalle Anka” i den sistnämnda genren utmärktes tydligt. Kända seriefigurer har på senare år ofta filmatiserats, t.ex. Superman, Batman och Spider-man.

Pin It on Pinterest

Share This