Ny rapport från Musikbranschen i siffror

21 dec, 2021

Rapport

Ny rapport visar att den svenska musikbranschens omsättning dalar till följd av pandemin.

I fredags presenterade Musiksverige sin senaste rapport av Musikbranschen i siffror. Rapporten sammanställer statistik över musikbranschen intäkter i Sverige och från utlandet från drygt ett decennium tillbaka tiden och utfördes i år av Riteband på uppdrag av Musiksverige.

Som väntat visade rapporten på en dalande omsättning för musikbranschen till följd av pandemin, men det är dock svårt att inte bli chockad av siffrorna. Rapporten visar på att musikbranschen under 2020 minskat sin omsättning med 42 % jämfört med föregående år och intäkterna gick ner samma nivåer som vi såg för ett decennium sedan.

Rapporten visar även på att olika områden har drabbats olika mycket, där den inspelade musikens område har klarat sig relativt bra genom krisen medan konsertverksamheten till stora delar inte kunnat genomföras över huvud taget.

En sammanfattning av rapporten:
• Den svenska musikbranschens omsättning dalade från 12,4 miljarder kronor 2019 till knappt 7,2 miljarder kronor under 2020.
• Siffrorna för pandemiåret 2020 bör betraktas med ett större mått av osäkerhet än tidigare år. Dels har olika former av utbetalade stöd påverkat intäktsrapporteringen och dels förekommer eftersläpningar i rapporteringen från 2019.
• Konsertsegmentet drabbades hårt. Enligt företrädare för livebranschen har intäkterna minskat med så mycket som 85-90%.
• Mellan 2019 och 2020 tappade den svenska musikbranschen drygt 5,2 miljarder kronor i omsättning.
• Den svenska musikexporten som ökat stadigt i över ett decennium minskade med 570 miljoner kronor jämfört med 2019.
• Pandemins slag mot musikbranschen har varit tufft och effekterna förväntas ha en fortsatt negativ påverkan på den svenska musikbranschens intäkter även nästa år på grund av fördröjt genomslag för delar av upphovsrättsmarknaden.

Läs hela rapporten här. 

Författare:
Redaktionen

Fotograf:
Luis Quint

 

Pin It on Pinterest

Share This