Noncitizen är ett nomadiskt film- och kulturprojekt som med film vill skapa samtal om gränser, medborgerliga rättigheter och förtryck av migranter. Filmskaparna har hållit i diskussionspaneler, hemliga visningar och filmmiddagar för hundratals. Noncitizen ifrågasätter gränser och utmanar idéer om medborgarskap. Popmani har pratat med projektledare Elin Eriksson.

Shaon Chakraborty, Anna Persson och Anna Weitz är tre av de filmare som ingår i Nonciizen.

Shaon Chakraborty, Anna Persson och Anna Weitz är tre av de filmare som ingår i Nonciizen.

– Vi är ett tiotal dokumentärfilmare som gått ihop för att vi vill arbeta med våra egna bilder politiskt. De filmer vi arbetar med tangerar alla samma ämnen: migration, gränser, medborgarskap och de förtryckande system som legitimerar exkludering av vissa för att skydda andras privilegier. Idén är att utifrån våra filmer öppna upp för ett samtal med publiken om de här frågorna, säger Elin Eriksson.

Noncitizen startade i våras av David Aronowitsch, Sharmarke Binyusuf, Shaon Chakraborty, Hanna Heilborn, Ahmed Abdullahi, Anna Person, Anna Weitz, Marta Dauliute, Elisabeth Marjanov Cronwall, Anna Padilla och Elin Eriksson. Allt började med en stor middag under Tempo Dokumentärfestival då filmarna visade scener ur filmerna Förvaret, Jag är Dublin och Krisdokument. En överlevnadsguide och lät inbjudna gäster hålla tal på temat gränser.

– Att göra film tar väldigt lång tid, och ofta väcks en stark frustration över att du som filmare inte kan hjälpa de personer du skildrar i filmerna. Filmerna kan bara visa var och hur vårt samhälle skaver, men förändring kan bara ske om de samtidigt väcker en reaktion hos publiken, en känsla av att ett alternativ är dels nödvändigt och dels möjligt, och att publiken sedan går till handling. På så sätt kan film också vara aktivism, säger Elin Eriksson.

Stillbild ur Förvaret, en av de filmer som visats under olika Noncitizen-visningar. Foto: Shaon Chakraborty

Stillbild ur Förvaret, en av de filmer som visats under olika Noncitizen-visningar.
Foto: Shaon Chakraborty

Under året har Noncitizen fortsatt visa filmer och arrangera samtal för människor med erfarenhet av flykt och migration, aktivister, jurister, forskare och andra inom asylrörelsen. De har varit på Kulturhuset Stadsteatern och anordnat ”hemliga” visningar för papperslösa, hållit i samtal för UR Samtiden och besökt olika festivaler. Under alla arrangemang är det framför allt en fråga som hänger i luften: Kan vi avskaffa medborgarskapet?

– Mänskliga rättigheter existerar i realiteten inte. Vad det handlar om, vad våra rättigheter är knutna till och vad som gör oss till individer är vårt medborgarskap. Och för att skydda oss, medborgarna, måste vi exkludera de andra”, icke-medborgarna. Det är roten till hela kriminaliseringen av migration och förtrycket av de som rör sig över gränserna. Beroendeförhållandet mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter är smärtsamt uppenbart, säger Elin Eriksson.

Nu har Noncitizen beviljats stöd från Stockholms Läns Landsting för att i likhet med tidigare visningar åka ut och söka upp människor som upplevt flykt och migration för att visa film och hålla i samtal. Dessutom kommer de arbeta för att anordna seminarium och workshops för filmare i exil.

– Det finns en mängd brännande aktuellt material från professionella filmarbetare och journalister som är på flykt, men de inte når vår europeiska publik av en rad anledningar. Framför allt beror det på att vi inte aktivt arbetar för att se till att bilderna blir sedda. Vi vill använda våra kunskaper och kontakter som filmare för att hjälpa kollegor i exil att komma in i den svenska filmbranschen. Framför vill vi göra det av egoistiska skäl: Vi vill se dessa filmer. Och vi vill att många andra ser dem, säger Elin Eriksson.

Pin It on Pinterest

Share This