Hon var den första att introducera den realistiska romanen i Sverige. I sina böcker beskriver hon vardagslivet ur en kvinnas synvinkel, om behovet av frigörelse och kvinnans begränsade utrymme. I år är det 150 år sedan kvinnorättskämpen och författaren Fredrika Bremer gick ur tiden. 

I en tid präglad av liberalism och realism gjorde romanen som konstart sitt genombrott under 1800-talet i Sverige. Det som gjorde romanen populär var att den skildrade en socialt igenkännbar verklighet. Mestadels skildrades en högre borgerlig realitet men romanen ville också bidra till en omstrukturering av samhället. Den som introducerade den realistiska romanen i svensk litteratur var Fredrika Bremer (1801-1865).

Fredrika Bremer. Foto: Riksarkivet.

Fredrika Bremer. Foto: Riksarkivet.

Fredrika Bremer har själv menat att romankonsten hade en både tidstypisk och strängt personlig karaktär, som ”vår tids epos” som också skulle skildra människans inre utveckling mot fullkomning och dennes kamp mot det onda för det godas seger. Romanen skulle enligt Bremer framstå som en spegelbild av människans värld.

Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Finland som dotter till en brukspatron, men växte upp i Stockholms societet vilket kom att prägla hennes senare romanskildringar. Hon fick utbilda sig och debuterade 1828 med brevromanen Teckningar ur hvardagslifvet där romanen Famillien H*** (1830-1831) ingick vilken blev hennes stora genombrott. Romanen blev startskottet till en serie av berättelser av realistisk ådra och blev också startskottet för romanproduktionen i Sverige. Bremers romaner skildrar oftast den vardagliga sfären för kvinnan, behov av frigörelse, kvinnans begränsade utrymme på grund av henne skön och hennes omöjligheter gentemot mannen. Förutom författare var hon alltså pionjär inom kvinnoemancipationen. Med sin roman Hertha skapade hon opinion och en livlig debatt, vilket medförde att riksdagen 1858 beslöt att ogifta kvinnor skulle får rätt att kunna ansöka om att myndighetsförklaras (gifta kvinnor blev dock först myndiga 1921).

Fredrika Bremer reste under sitt liv runt om i världen, till USA, Europa och Palestina. Resornas upplevelser gav också sedan upphov till en rad romaner. Den 31 december 1865 dog hon på Årsta slott utanför Stockholm. Idag är hon en mycket läst och välkänd författare med böcker sålda över hela Europa och har givit namn åt bland annat Fredrika-Bremer-Förbundet. I år är det 150 år sedan Fredrika Bremer gick ur tiden, men hennes verklighetsskildrande författarskap för den svenska feminismens startskott kommer aldrig att glömmas bort.

Pin It on Pinterest

Share This