Pressbild: Sofia Runarsdotter

Anders Mildner är journalist och författare med ett förflutet som trummis i 90-talsbandet Beagle. Han har nu kommit ut med en ny bok som heter Koltrasten som trodde att den var en var en ambulans.

Boken är en grundlig beskrivning av hur ljud påverkar samhällen och hur samhällen påverkar ljud. Själva titeln är en välvald illustration för den röda tråd som knyter samman de olika delarna som ingår i Mildners kartläggning över ljud och dess ibland omärkbara påverkan på omvärlden. Koltrasten som trodde att den var en ambulans satt i en trädtopp utanför en familjs hem i Storbritannien – varje morgon klockan kvart över fem väckte koltrasten familjen genom att låta som en ambulans. Den här historien är en bland många som Mildner använder tillsammans med forskning och fakta för att driva en fråga som märks ligger nära hans hjärta. Hans känsla för språk och för musik märks i sättet han skriver på – det lägger sig lätt hos läsaren och öppnar upp för förståelse. Han skriver både med en underhållande ton och med tyngd i trovärdigheten som gör att läsningen aldrig blir tråkig eller för svår för en novis att förstå.

Koltrasten som trodde att den var en ambulanstar upp ett samhällsproblem som inte ofta är
särskilt uppmärksammat men som tar sig in och förändrar delar av världen vi kanske inte tänker på. Fiskars och fåglars liv påverkas drastiskt av de mekaniska ljud som stör deras ropläten – våra artificiella ljud som överröstar och förändrar naturens eget ljudlandskap. Anders Mildner lyckas med sin bok uttrycka hur stor del av världen och våra individuella liv ljud verkligen upptar.

Pin It on Pinterest

Share This