Lena Hammargren: "Novellen är ett häftigt format"

Novellix, förlaget som publicerar noveller i små, bärbara format, har sedan starten 2011 tagit emot fin respons från både läsare och publicerade författare. De letar ständigt efter nya sätt att sprida novellkonsten i olika former och läsekretsar. Lena Hammargren är...

Music Vids' och Ghetto dreamz-nostalgi

Musikvideons dagar är inte över mina vänner. Den har bara hittat andra spridningskanaler, eftersom MTV bara sänder intellektuella program som The Hills och 16 and pregnant. Men hur många sitter och tittar på musikvideo dessa dagar? Det känns som att det var min...

Pin It on Pinterest