Mer än en Standardhistoria

Titel: Standard Författare: Nina Bouraoui Förlag: Elisabeth Grate Förlag ”Bruno Kerjen var förvissad om att ingenting betydelsefullt låg framför honom och att ingenting betydelsefullt skulle komma efter honom.” Standard inleds av ett intro som sätter tonen för hela...

Pin It on Pinterest