RECENSION: Sufjan Stevens & Lowell Brams – Aporia

av | mar 26, 2020 | Artiklar, Framsida Startslider, Ny musik, Recensioner

Tillsammans med sin styvfar Lowell Brams har Sufjan Stevens skapat ett svårsmält men musikaliskt uppfriskande album med antika referenser och New Age-inspirerade elektrolåtar.

Aporia är en följetång av ett tjugotal instrumentala, experimentella psykedelia-låtar i New Age-stil som ska ha jammats fram i ett samarbete mellan Sufjan Stevens och kollegan, vännen och styvpappan Lowell Brams. Ett samarbete och en hyllning av deras vänskap, som etablerades under 1980-talet när Brams gifte sig med Stevens mamma.

Ordet Aporia kan härledas till antikens Grekland och retorikens värld, och beskriver en paradox, eller en självmotsägelse. Den grekiska filosofen Aristoteles menade att apori uppstår när två, i lika hög grad övertygande, argument ger upphov till motsägelsefulla slutsatser. Men inte bara titeln härstammar från den grekiska antiken, även låtarna har titlar som Misology, Palinodes, Ataraxia, Agathon och Ousia, varav alla är ord eller begrepp ur antikens ordbok.

Rent ljudmässigt rör sig Stevens på ett brett spektra och hans musikaliska frihet är uppfriskande i samtidens annars ganska stränga kommersiella musikklimat. Aporia erbjuder komplexitet och låtar i obestämd form med elektroniska ljudvågor förenade med diffusa ljud i disharmoni.

Samtidigt har Stevens, som alltid, ett unikt sätt att frambringa djup i sitt skapande – varenda låt, varenda fras, vartenda ord tycks ha en egen historia. Ytan vittnar om ett underliggande djup i vilket Stevens ger lyssnaren möjligheten att djupdyka för att ta del av de berättelser som finns på dess botten. Och alla nivåer däremellan erbjuder både kunskap och berättande. Ibland är det tydligare, inte minst i konceptalbumen Michigan och Illinois från tidiga 2000-talet i vilka Stevens på ett originellt sätt lyckas skildra otroliga historier, personer och platser med anknytning till de respektive delstaterna. Medans det ibland inte alls är lika tydligt och kanske Aporia kräver mer tid för att hitta låtarnas underliggande betydelser.

Författare:
Sara Jones, Skribent

Pin It on Pinterest

Share This