Foto: SVT

Foto: SVT

Från början var de åtta personer men redan efter tre dagar har en hoppat av och en annan har försvunnit under oklara omständigheter. De har fått lämna alla sina tillhörigheter och vet inte vart de är. Gruppen krymper och diskussionerna haglar. Vem kommer stå pall för Diktatorn och vem kommer åka hem med vinsten?

Diktatorn är en realityserie av Navid Modiris där åtta unga människor blir förda till en plats de inte vet var. De anländer så småningom till en steril byggnad med långa korridorer där de blir tilldelade varsitt rum med enbart en säng men inga täcken eller kuddar. Innan de blev förda med ögonbindel till huset har de fått lämna alla sina personliga tillhörigheter och har nu bara kläderna de har på sig i sin ägo. De får tre riktlinjer de uppmuntras att följa var av en handlar om att arbete är deras liv. Efter detta blir de satta i arbete genom att sortera färgglada plastgem. Deltagarna belönas och bestraffas om var annat och de sociala strukturerna i gruppen ändras.

De spontana parallellerna kring Diktatorn dras till verklighetens diktaturer vi har i vår egen värld. Så fort deltagarna får ett uppdrag eller på något vis trotsar en riktlinje dras liknande exempel till verkligheten. I huset är straffen lika med att bli utan kudden medan det i många andra fall kan vara förenat med livsfara att stå upp mot överheten. Många av vår tids exempel kommer bland annat från Kina där det hårda regler för många i befolkningen.

1971 gjorde ett universitet i Stanford ett liknande experiment för att undersöka gruppdynamik och vad som händer med en person när den blir tilldelad en viss roll. Några av personerna som deltog i experimentet blev fångar och övriga blev fångvaktar. Experimentet fick dock avbrytas innan utsatt tid. De som blivit fångvaktar fann sig i rollen som sadister. Och precis som några av deltagarna i Dikartorn har prövat gjorde fångarna revolt. Därefter har experimentet blivit hårt kritiserat då många hävdar att de högts oetiskt att låta människor utsättas för detta.

Diktatorn är kanske inte närheten av Stanford men jag skönjer liknelser med det kommersiella och inte helt konventionella Big Brother. De åtta utvalda deltagarna är alla personer med helt olika bakgrund som annars har mycket starka och bestämda åsikter om hur ett samhälle ska styras. De diskuterar eventuella fördelar med att följa riktlinjerna då de förmodligen kommer att belönas. Men precis som i BB går snacket mellan deltagarna vem som kommer att klara av de hårda reglerna. Och vem som kommer att kamma hem vinsten? I båda serierna är det girigheten som driver deltagarna, men frågan är om pressen vinner över viljan?

Pin It on Pinterest

Share This