Kan besökarna hjälpa Department att bli klimatpositiva?

av | maj 23, 2019 | Framsida Startslider, Intervjuer

Vegansk mat, flera lokala datum och ingående analyser av leveranser och artistresor. Arbetet för att bli världens första klimatpositiva festival är en lång och hård väg att gå. Trots deras ansträngningar ligger bollen även hos besökarna, som kan göra en enorm skillnad för resultatet.

Department Festival siktar på att bli världens första klimatpostiva festival genom ett samarbete med ZeroMission. Tillsammans ska de analysera festivalens klimatavtryck för att sedan klimatkompensera festivalen till 110%. Karl Törnros, en av skaparna bakom Department, berättar om vägen hittills.

– Att bli klimatpositiva har varit en idé och tanke som vi länge funderat på och diskuterat. Vi har till exempel från första året valt att bara servera vegansk mat och har på så vis tagit ställning för en tydlig miljösatsning. Tillsammans med ZeroMission, som har lång erfarenhet av miljöarbete, har vi tittat på hur vi kan ta nästa steg och aktivt göra skillnad.

Men vilka delar av en festival är svårast att göra klimatpositiva i grunden? Det är många detaljer och individer att ta hänsyn till ett så stort projekt. Karl Törnros säger att det är omöjligt att veta innan festivalen har ägt rum och de har haft en möjlighet att analysera resultaten.

– Ingenting av det här är enkelt utan alla delar spelar roll och kräver ett nytt perspektiv. Vi kommer registrera hur våra leverantörer reser, hur utrustningen transporteras, hur mycket sopor vi gör av med och hur vår personal tar sig till området.

En väg till den klimatpositiva festivalen som Department sett är att göra fler lokala events för att undvika att publiken måste resa långväga för att delta. Calle Dernulf som arbetar med Department utvecklar tanken.

– Genom att göra en kväll i Köpenhamn dagen innan så tänker och hoppas vi att dem från området Malmö/Köpenhamn inte behöver resa tlll Stockholm för att uppleva en kväll med Department. Det är kanske naivt men vi är övertygade om att det är dom lokala satsningarna som kommer vara vägen fram till ett bättre klimat.

Tankarna går sällan i första hand till besökarna och deras resor. Ser de ens sig själva som en del av festivalen och dess klimatavtryck? När vi tänker på resor och festivaler är det i första hand artister som flygs in från olika världsdelar. Men enligt Calle och Karl är det försumbart i förhållande till hur besökarna reser till festivalen. Calle Dernulf utvecklar det vidare.

– Vi har i de flesta fall att göra med dj’s som reser ensamma till skillnad från pop och rockband med crew på flertalet personer. Vårt bekymmer är snarare våra 3 – 5.000 besökare och deras resor hit.

– Ungefär 10 artister flyger hit, men merparten av våra artister åker kommunalt eller tåg hit. Efter festivalen, när vi gjort vår slutrapport, så kan vi tala om hur stor påverkan artisternas flyg har stått för.

Karl Törnros fyller i och betonar att det är bättre att artisterna kommer till publiken, istället för tvärtom.

– Det läggs alldeles för mycket fokus på världsartisters resor och för litet på fansen som reser världen över för att se konserterna och gå på klubbarna. Ju färre evenemang som görs lokalt desto mer reser folk internationellt. Vi vill göra dom här globala stjärnorna tillgängliga lokalt via till exempel tunnelbana, som ligger ungefär 100 meter från vår festival.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är svårt att veta exakt var klimatpåverkan kommer ifrån. Det behövs spårning av leveranser och resor, analyser av skräpmängd och materialförbrukning. Redan nu så har Karl och Calle fått insikt i hur alla festivaler kan förbättra sitt klimatarbete redan innan festivalen börjat.

– Att varje liten detalj gör skillnad. Bättre att göra lite än inget alls. Vi har haft många diskussioner med leverantörer och sponsorer och det är lärorikt för alla inblandade då vi tror att alla måste hitta nya sätt att arbeta miljösmart.

Till sist bad jag om ett råd för vad en som festivalbesökare göra för att bidra till att bli klimatpositiv. Enligt Karl är det precis så enkelt som de redan sagt.

– Resa till festivalen kommunalt eller med tåg och framförallt supporta lokala initiativ.

Författare:
Erik Magnusson, Skribent

Fotograf:
Department

Pin It on Pinterest

Share This