Monologen Gråta med fittan författad av Isabel Hillborg sattes för första gången upp i Stockholm för ett par år sedan. Nu är det dags för nypremiär på Göteborgs Dramatiska Teater och Popmani har sett en tänkvärd föreställning.

Pressbild

Pressbild

Sexmissbruk som likt alkohol och droger fyller funktionen att döva ångest – och som skapar ångest dagen efter. Det är temat i monologen Gråta med fittan där skådespelaren Catharina Gallons karaktär bryter tabun. Hon går in på detaljer i sitt sexliv inför en fnissande publik, poängsätter män hon legat med och talar om sex i termer av tröstligg.

Gråta med fittan är en monolog av klassiskt snitt. Den svartklädda Catharina Gallon smälter in i den enkla och svartvita scenbilden. Blackarna, när allt blir svart, under monologens gång är många och ackompanjerade av korta snuttar musik, med syfte av att skapa eller bryta stämningar. Med andra ord är uppsättningen en aning konventionell, men kanske krävs det inga konstnärliga utsvävningar när en text är så pass full av budskap. En text som Catharina Gallon framför med stor närvaro.

Det talas definitivt inte nog om kvinnors sexualitet. Att bryta tabun kring ”promiskuösa” kvinnor kan inte göras många gånger nog. Pjäsen problematiserar sexualitet och kanske framförallt omvärldens syn på densamma. Den visar att det finns föreställningar om kvinnors sexualitet som lever kvar trots att de sedan länge är förlegade. Men den stereotypa bilden av en sexuellt aktiv kvinna som monologen delvis landar i är till viss del en besvikelse. Kvinnan på scenen berättar om sig själv som flicka, väntandes med öppna armar på en far som inte dök upp och det tomrum det skapade. Det känns daterat att en sexuellt aktiv kvinna så ofta skildras utifrån ett behov av bekräftelse från en frånvarande fader. Oavsett försvarar huvudkaraktären rätten till sin egen sexualitet och kräver att slippa bli dömd av ett skärskådande samhälle. Där ligger föreställningens styrka.

Sex som ångestdämpande, sex som ett självskadebeteende. Vad ger det egentligen för konsekvenser? Monologen ställer fler frågor än den ger svar, och väcker resonemang som bör föras vidare i många sammanhang. Ett par dagar senare på tv-programmet Debatt handlar diskussionen om att det borde pratas och informeras mer om sex i skolorna. Ja absolut, vill jag svara debattörerna, och visa gärna Gråta med fittan i samband med detta. För visst måste vi prata mer om sex, det finns bevisligen många tabun kvar att bryta.

Pin It on Pinterest

Share This